Hello world!

„Pe parcursul anilor, Teatrul din Cahul a pus în scenă câteva zeci de spectacole. Unele au înregistrat şi peste o sută de reprezentaţii, altele au avut o prezenţă fulgurantă în afişele unei stagiuni sau alta. Cert e că, în ciuda crizelor financiare în care sunt nevoiţi să muncească actorii, ei vor realiza roluri şi mai fascinante, perseverând un nivel artistic net superior” („Univers pedagogic”, 29 martie 2007).

 

„Over the years, Cahul Theatre staged dozens of shows. Some were recorded and over a hundred performances, others have had a presence in the posters flashing a season or another. The fact is that despite the financial crisis in which actors have to work they will perform roles and fascinating, persevering superior artistic level „

        („Univers pedagogic”, 29 martie 2007).

Reclame
De teatrulhasdeucahul