Istoric

Istoric

Fondat în temeiul ordinului nr.102 din 25 martie 1987 al ministrului Culturii al RSS Moldoveneşti, Teatrul Republican Muzical-Dramatic din Cahul a fost “unul destinat programatic implementării şi dezvoltării însăşi ideii de teatru într-un spaţiu văduvit de orice tradiţii scenice. Având statut identic celorlalte teatre, el trebui să sistematizeze şi să sintetizeze anume totalitatea funcţiilor exercitate de acestea, el distingându-se de restul instituţiilor de profil prin polivalenţa, prin intensitatea, simultanietatea realizării menirilor artei teatrale. De aceea a şi devenit… un complex de teatre: de păpuşi, pentru copii şi adolescenţi, pentru tineri şi pentru adulţi; un teatru tradiţional, conformat opţiunilor publicului din spaţiul său de activitate, dar şi unul care-şi asumă riscurile experimentului; un teatru de comedie, un teatru de dramă, un teatru de miniaturi… Sporadic dezolat, răvăşit de probleme globale şi specifice, dar şi laborios, fertil şi entuziast, realizând în consecinţă şi destule performanţe scenice.” (“Moldova Suverană”, 28 februarie 1996).

      Din cei 63 de aspiranţi încadraţi în concursul de selecţie desfăşurat pe 14,16 şi 21 martie 1987 la Teatrul Academic „A.S.Puşkin”(actualul Teatru Naţional „M.Eminescu”) din capitală, 12 au constituit ulterior trupa noii instituţii: Larisa şi Tudor Andriuţă, Dumitru Griciuc, Valeriu Ionaş, Vitalie şi Angela Cărăuş, Dumitru Margine, Andrei Popa, Margareta Resteu, Ion Furnică, Aurica Ţurcanu şi Tudor Ciubotaru. Pe 6 aprilie, director al teatrului a fost numit Valeriu Drumov, iar Victor Ignat – regizor-prim. Conform ordinului din 4 iunie 1990 al ministrului Culturii şi Cultelor, acesta din urmă deveni director artistic.

    Spectacolul inaugural („Muntele şi Valea” după comedia „Trei crai de la răsărit” de B.P.Hasdeu) s-a produs pe 17 octombrie 1987 pe scena Palatului Culturii din Cahul Prin hotărârea-i nr.179 din 4 iulie 1988, Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti acceptă „propunerea Ministerului Culturii al RSSM coordonată cu executivul Consiliului  orăşenesc Cahul de deputaţi ai poporului cu privire la conferirea numelui lui B.P.Hasdeu Teatrului Moldovenesc Republican Muzical-Dramatic din Cahul.”

    Conform deciziei din 30 mai 1987 a Comitetului executiv al Consiliului orăşenesc, teatrul a fost amplasat în fosta Casă de Cultură – o clădire abandonată după inaugurarea, în 1984, a menţionatului Palat al Culturii. Restaurarea şi „reprofilarea” imobilului respectiv s-a efectuat timp de un an şi prin antrenarea masivă a angajaţilor teatrului la executarea lucrărilor, finanţarea acestora asumându-şi-o, în fond, autorităţile publice locale ce au captat şi anumite resurse materiale oferite de diferiţi agenţi economici. Fără îndoială, reparaţiile în cauză au fost incapabile să recupereze consecinţele seismului din 31 august 1986, când intensitatea zguduirilor subterane au atins tocmai opt grade pe scara Richter, procesele de deteriorare a clădirii fiind dinamitate şi de calamităţile tectonice din 30 şi 31 mai 1990. Pe parcurs, condiţia fizică a teatrului a fost afectată considerabil şi de ploile torenţiale din vara anului 1997. Consecinţa a fost iminentă: peste un an, în iulie, date fiind şi „disproporţiile comise la realizarea fundamentului clădirii înălţate în 1951, precum şi mreaja faimoaselor beciuri turceşti din cartierul respectiv („Moldova suverană”, 19 septembrie 1998), fisurarea zidurilor scenei luă proporţii, faptul soldându-se cu demolarea acestora şi cu evacuarea teatrului din sediu-i sinistrat – sediu, reabilitarea căruia implica nu numai edificarea unei scene noi, ci şi fortificarea clădirii în ansamblu. Pe parcursul câtorva ani, Muzical-Dramaticul „B.P.Hasdeu” a evoluat în exclusivitate în deplasare.

    Pe 5 decembrie 1999, Ministerul Culturii din România a donat Teatrului „B.P.Hasdeu” echipamente în valoare de 450 mln.lei ( inclusiv fotolii pentru inexistenta sală de spectacole). Aceasta constitui cea de a doua contribuţie substanţială a ministerului de la Bucureşti, prima (dotări pentru scenă) cifrându-se la 500 mln.lei. Donaţiile s-au realizat conform protocolului semnat de Ministerele Culturii din România şi Republica Moldova, acesta din urmă neonorându-şi, încă, angajamentul asumat: restaurarea sediului de pe str. B.P.Hasdeu,6.

    În februarie 2000, după transferarea lui Victor Ignat în funcţia de director al Teatrului Armatei, director artistic al Muzical-Dramaticului „B.P.Hasdeu” a fost numit Alexandru Ţurcanu, atribuţiile directorului executiv fiind exercitate, din august 1997, de către Eudochia Ivanişin.

     Conform Hotărârii nr.131 din 15 februarie 2000 „Cu privire la măsurile urgente pentru ameliorarea situaţiei social-economice în satele din lunca Prutului, judeţul Cahul”, Guvernul Republicii Moldova a alocat o sută mii din cele 300 mii lei iniţial preconizate „pentru finalizarea reparaţiei Teatrului „B.P.Hasdeu”. După cum va constata ulterior „Moldova suverană (14 februarie 2002), „Hotărârea Guvernului conţinea o … metonimie, întregul fiind substituit printr-un component al său: cele o sută mii lei au fost acordate pentru reparaţia filialei (fosta judecătorie) şi nu pentru restaurarea sediului nemijlocit al teatrului.” Suma în cauză fiind vădit nesemnificativă, în sediul de altădată al Judecătoriei, reparaţia capitală a căruia nu s-a efectuat de câteva decenii, s-a reuşit utilarea unei scene de dimensiuni reduse şi amenajarea unei săli prevăzute pentru aproximativ 80 de spectatori – sală inaugurată oficial pe 18 februarie 2002. În menţionata filială de pe str.31 august, 9 „b” teatrul  funcţionează şi în prezent.

    În martie 2010 director al teatrului deveni Rodica Zbârciog-Ciobanu. În acelaşi an Ministerul Culturii s-a implicat mai interesat în soluţionarea vechii prtobleme a Teatrului din Cahul: a fost elaborată o schiţă de proiect pentru restaurarea sediului de pe str.B.P.Hasdeu – proiect, materializarea căruia necesită investiţii capitale substanţiale. Incontestabil, alocarea acestora ar trebui să şi-o asume Guvernul Republicii Moldova, fiind oportună adoptarea unei hotărâri expres în această privinţă. Dat fiind că mult râvnita restabilire a obiectivului respectiv ar dura câţiva ani, este imperios necesar să se procedeze fără tărăgănare la reparaţia capitală a actualei filiale, ce ulterior îşi va îndeplini rostu-i iniţial: constituirea la Cahul, sub auspiciile Muzical-Dramaticului „B.P.Hasdeu”,  a unui teatru de păpuşi.

     Pe  6 octombrie 2011, director al teatrului a fost numit Gheorghe Mindru.

    „Pe parcursul anilor, Teatrul din Cahul a pus în scenă câteva zeci de spectacole. Unele au înregistrat şi peste o sută de reprezentaţii, altele au avut o prezenţă fulgurantă în afişele unei stagiuni sau alta. Cert e că, în ciuda crizelor financiare în care sunt nevoiţi să muncească actorii, ei vor realiza roluri şi mai fascinante, perseverând un nivel artistic net superior” („Univers pedagogic”, 29 martie 2007). Până în prezent Muzical-Dramaticul „B.P.Hasdeu” a montat –- spectacole şi –-manifestări teatralizate , fiind realizate în ansamblu –– reprezentaţii.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s