INFORMATII LA ZI

 Deschiderea stagiunii 2011

Miercuri 26 octombrie 2011,  la ora 12.00 va avea loc deschiderea oficiala a stagiunii Teatrului Republican Muzical Dramatic B.P.Hasdeu.

la ora 12.30 va fi prezentat la sediul teatrului spectacolul pentru copii

“ Cocoşelul neascultător”, după piesa lui I.Lucian

E prima experienţă regizorală a actorului O.Mereoară, nominalizat, în cadrul Galei UNITEM – 2000, la premiul pentru cel mai reuşit debut în regie. Rolurile piesei – Motanul, Bufniţa, Corbul, Vulpoiul şi, implicit, Cocoşelul – orice actor al  teatrului le-a abordat şi le abordează fără dificultăţi deosebite în virtutea faptului ca acest spectacoldezinvolt 

şi colorat, cu un decor ce intrigă publicul, cu costume pitoreşti, cu frecventele schimburi de replici dintre personaje şi micii spectatori, aceştia implicându-se entuziasmaţi şi interesaţi în derularea acţiunii, are, concomitent, şi nişte caractere pregnante. Stigmatizând lăudăroşenia, îngâmfarea, indiferenţa, egocentrismul, “Cocoşelul neascultător” mizează pe rostul educativ al spectacolului pentru copii.

Distribuţia:

Cocoşelul – Oleg Mereoară

Motănel – Nadia Donea

Bufniţa, Corbul – Aurica Ţurcanu

Iepuraşii – Eugenia Pâslă, Diana Mititelu

Lupul –Mihai Ţăruş

Vulpoiul –Sandu Ţurcanu

Scenografia – Sergiu Ştirbeţ, muzica – Ion Crudu

la ora 18.00 va fi prezentat la sediul teatrului specatcolul  “ Se caută un bărbat pentru o femeie”, după piesa “Veni un bărbat la o femeie” de S.Zlotnikov.

“Am reuşit să demonstrăm că putem realiza spectacole concludente la toate compartimentele – şi la regie, şi la scenografie, şi la prestaţia actorilor etc. Declar cu

toată convingerea: e un spectacol cu care teatrul va putea evolua cu demnitate şi la festivaluri de diversă anvergură”, mărturisi regizorul Emil Gaju la şedinţa Consiliului Artistic convocată după premiera din 1 iulie 2011. E un “spectacol de referinţă, pe care toţi realizatorii săi – şi regizorul, şi scenograful, şi pictorul-modelier, şi actorii – pot să şi-l includă în palmaresul performanţelor lor artistice”, opina şi actorul Cătălin Crimu.

“Se caută un bărbat pentru o femeie e surprinzător de ludic, dinamismul lui fiind determinat şi de tensiunea-i ce persistă pe toată durata spectacolului.Dina Fiodorovna realizată de  

Rodica Ciobanu e pe cât de autoritară, pe atât de fragilă, pe cât de cochetă şi lascivă, pe atât de sinceră şi demnă. Victor în accepţia lui Cătălin Crimu – complexat şi dubitativ, un claustrat devenit captiv al propriei timidităţi, un misogin cu experienţa tristă a două căsătorii ratate şi cu o aviditate afişată de a-şi rostui viaţa intimă, un “inhibat”, dar şi un impulsiv incapabil să-şi  centureze emoţiile.         Distribuţia:

Dina Fiodorovna – Rodica Ciobanu

Victor Petrovici – Cătălin Crimu

Scenografia – Ion Ciuta

La ora 19.30, la Sanatoriul Nufarul Alb, se va prezenta spectacolul

“Mirii buclucaşi”, după “scena dintr-un vodevil inexistent” intitulată “Proasta, sau căpitanul în retragere” şi vodevilul “Cererea în căsătorie” de A.P.Cehov.

Deşi faţă de respectivul gen dramatic A.P.Cehov manifesta o atitudine oarecum peiorativă (mimată, probabil),  în context şi “ Cererea în căsătorie” el definind-o drept “un vodevilaş parşiv” scris “special pentru provincie”, aprecierile contemporanilor săi au fost exstatice: “ E extraordinar de nostimă, în scenă va fi   

mai amuzantă decât “Ursul”, îi scria poetul A.Pleşceev, actorul P.Svobodin remarcând după premiera de la Teatrul Academic de Dramă din Snt-Petersburg: “Cât priveşte graţiosul şi talentatul flecuşteţ “Ursul” şi identica “Cerere în căsătorie”, e de-a mirării: ce drac te învaţă să scrii astfel pentru teatru – o artă în care… vreau să spun, nu pricepi nici o boabă. Dar Dumnezeu cu tine! Cu atâta măiestrie scriau şi scriu cei mai buni condeeri europeni (…) Iată prin ce se explică nemurirea şi nerebejirea “Ursului” şi a “Cererii în căsătorie”.

Spectacolul regizorului Victor Ignat explorează fertil specificul vodevilurilor cehoviene, în care, după cum conchidea unul din exegeţii dramaturgului, paradoxurile realităţii sunt dezvăluite prin

incidente anecdotice, prin confuzia relaţiilor dintre personaje. Lomov vine la Ciubukov cu intenţia de a cere mâna fiicei acestuia, Natalia Stepanovna, dar … se ceartă cu ambii. Sunt stigmatizate astfel inepţiile vieţii filistinilor, cu ciorovăielile şi împăcările lor minore, cu interesele lor meschine, cu bucuriile şi mahnele lor triviale.

Distribuţia:

Lomov- Oleg Mereoară                         Ciubukov – Mihai Ţăruş

Natalia Stepanovna – Nadejda Donea    Luca – Costel Mocanu

Scenografia – Victor Ignat, muzica – D.Crişan-Rusu


Montăm un nou spectacol

Pe 31 octombrie a.c., au fost reluate repetiţiile la spectacolul “Take, Ianke şi Cadâr” după piesa omonimă de V.I.Popa – repetiţii începute pe 26 august şi suspendate  ulterior în virtutea programului extrem de condensat al reprezentaţiilor ce trebuiau susţinute în diverse localităţi ale raioanelor Cahul şi Cantemir.

        În distribuţie a fost antrenată aproape toată trupa: Costel Mocanu (Take), Oleg Mereoară (Ianke), Cătălin Crimu (Cadâr), Sandu Ţurcanu, Mihai Ţăruş (Ilie alias Iţic), Aurica Ţurcanu (Safta), Gheorghe Bejan (Ionel), Diana Mititelu (Ana). Nadejda Donea şi Eugenia Pâslă evoluează în postura de mesageri ai concepţiei regizorale abordate de către realizatorul spectacolului, Victor Ignat, care şi-a asumat, de asemenea, scenografia şi asistenţa muzicală a viitoarei achiziţii repertoriale.

      Avanpremiera spectacolului ste preconizată pentru 11 noiembrie a.c.

    12+1= o duzină

          Întrunit într-o şedinţă extraordinară pe 1 noiembrie a.c. – şedinţă, în cadrul căreia testă abilităţile actoriceşti ale lui Gheorghe Bejan – Consiliul Artistic propuse direcţiei teatrului să-l încadreze pe respectivul în componenţa trupei.

        Gheorghe Bejan are 23 de ani, s-a născut în satul Cania, raionul Cantemir. A studiat, timp de trei ani, la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

            Pe 26 octombrie, a fost inaugurată

                       noua stagiune teatrală

Fastul şi emotivitatea manifestărilor prilejuite de inaugurarea stagiunilor teatrale constituie, în fond, mărturia asumării unor angajamente reciproce: teatrul – să prezinte, la un nivel calitativ mai avansat, spectacolele din repertoriu-i curent şi să propună spectatorilor noi montări de referinţă, definindu-şi astfel cu mai multă certitudine, în funcţie de dezideratele estetice ce le perseverează, dar şi de preferinţele publicului, politica repertorială, iar publicul, adică cel de al doilea component indispensabil al actului teatral -–să frecventeze reprezentaţiile preconizate pe durata respectivă, susţinând astfel eforturile trupei pe tărâmurile desăvârşirii măiestriei artistice  şi promovării artei dramatice.

       În fond, acestea au fost reperele dialogului susţinut de către administraţia şi actorii Teatrului Republican Muzical-Dramatic “B.P.Hasdeu” cu cadrele didactice de la Şcoala Primară “A.Mateevici” din Cahul (director – Lilia Arteni) în după-amiaza zilei de 26 octombrie a.c., când, conform programului inaugurării noii stagiuni teatrale, la ora 13.30 a fost prezentat spectacolul pentru copii “Cocoşelul neascultător” realizat de către Oleg Mereoară, artist emerit, după piesa omonimă de Ion Lucian. Proliferarea relaţiilor cu elevii instituţiilor de învăţământ preuniversitar,  inclusiv cu cei din ciclul primar, a fost şi constituie o prioritate pentru Muzical-Dramaticul “B.P.Hasdeu”, scontându-se astfel valorificarea fertilă a valenţelor educative şi instructive ale artei dramatice, a menţionat directorul teatrului, Gheorghe Mândru, vicedirectorul Rodica Zbârciog-Ciobanu relevând şi interesul manifestat în această privinţă şi de multe corpuri didactice. Tindem ca textele dramatice abordate de către teatru la montarea spectacolelor pentru copii să fie de o adevărată valoare artistică, ele urmând să satisfacă anumite exigenţe: să aibă un subiect antrenant şi să promoveze mesaje estetice şi etico-morale distincte, interceptate fără dificultate de către micii spectatori, a mai remarcat R.Zbârciog-Ciobanu.

     Readus, după o pauză de cinci ani, în afişul noii stagiuni teatrale, “Cocoşelul neascultător” este edificator în sensul dat, resorturile-i educaţionale fiind explorate în conformitate cu interesele, mentalitatea şi psihologia copiilor de vârsta respectivă, a estimat şi L.Arteni. Reacţia spontană şi eclatantă a publicului, implicarea lui indirectă sau chiar  nemijlocită în derularea acţiunii, “solidaritatea”-i cu unele personaje şi “repudierea” altora au confirmat succesul incontestabil al reprezentaţiei. În noua versiune scenică a “Cocoşelului neascultător” s-au produs Oleg Mereoară (Cocoşel), Costel Mocanu (Ursuleţ), Sandu Ţurcanu (Vulpoiul), Diana Mititelu şi Eugenia Pâslă (Iepuraşii), Nadejda Donea (Motănel), Mihai Ţăruş (Lupul) şi Aurica Ţurcanu (Bufniţa şi Corbul).

      Semnificaţia primordială a festivităţilor de inaugurare a stagiunilor teatrale rezidă în faptul că astfel noi, actorii, ne conştientizăm plenar responsabilităţile asumate faţă de publicul spectator, a declarat Gh.Mândru la începutul celui de al doilea “act” al evenimentului în cauză: la ora 18.00, a fost prezentat spectacolul “Se caută un bărbat pentru o femeie” montat de către maestrul în artă Emil Gaju după o piesă de S.Zlotnikov. Felicitând cordial colectivul Muzical-Dramaticului cu prilejul inaugurării stagiunii sale prejubiliare, în 2012 “B.P.Hasdeu” urmând să-şi marcheze cea de a 25-ea aniversare, şi reiterând disponibilitatea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea de a susţine mai prodigios preocupările trupei în domeniul promovării artei dramatice, preşedintele raionului Cahul, Avram Micinschi, a informat asistenţa că organul reprezentativ şi deliberativ al raionului va institui un premiu pentru cel mai ponderabil spectacol realizat pe parcursul stagiunii 2011/2012. Maria Cotorobai, şefa Trezoreriei Teritoriale Cahul, membru al Consiliului de Administrare al Asociaţiei Femeilor de Afaceri “Femida” (preşedinte – Svetlana Moraru), urând teatrului noi performanţe artistice, a menţionat că, în temeiul unei decizii recente a consiliului menţionat, “Femida” a instituit “premiul pentru cel mai bun rol feminin al stagiunii azi începute”. O intenţie similară – o institui un premiu pentru cel mai valoros rol masculin – şi-a declarat-o şi primarul de Cahul, Petru Burlacu.

    În spectacolul prezentat în seara zilei de 26 octombrie au evoluat actorii Rodica Zbîrciog-Ciobanu şi Cătălin Crimu.

    Cu ocazia inaugurării stagiunii, administraţia teatrului a susţinut o recepţie la restaurantul “Codreanu”, la ea fiind invitate şi diferite persoane oficiale.

     Pe 27 octombrie, la sediu-i de pe str.31 august 9 “a”, la ora 15.00, în cadrul activităţilor circumscrise aceluiaşi eveniment, a fost prezentat din nou “Se caută un bărbat pentru o femeie”, iar seara, la 19.30, la Sanatoriul “Nufărul alb”, în sala de  spectacole a căruia Dramatic-Muzicalul “B.P.Hasdeu” evoluează în fiecare zi de joi –spectacolul “Mirii buclucaşi” realizat de Victor Ignat după vodevilurile lui A.P.Cehov “Căpitanul în retragere” şi “Cererea în căsătorie”. Şi de această dată, după spectacol, direcţia teatrului şi actorii s-au antrenat într-un dialog degajat şi constructiv cu publicul vis-a-vis de spectacolele prezentate în cadrul stagiunii precedente şi de noile planuri de creaţie ale Muzical-Dramaticului “B.P.Hasdeu”.


În atenţia absolvenţilor liceelor

Conform unui acord semnat de către Ministerul Culturii din Republica Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău şi Teatrul Republican Muzical-Dramatic “B.P.Hasdeu”, în anul de  studii 2012/2013 la Academia menţionată va fi constituită, la Facultatea Actorie, o clasă condusă de către maestrul în artă Emil Gaju, studenţii înmatriculaţi (cu finanţare de la buget) urmând a fi pregătiţi expres pentru Teatrul din Cahul.

       Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi şi-a declarat disponibilitatea de a acorda, în viitorul an de studii, şase burse, la Facultatea Actorie, absolvenţii acesteia, de asemenea, urmând a fi încadraţi ulterior în trupa Muzical-Dramaticului “B.P.Hasdeu”.

       Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la tel. (299) 2-89-36.


Reclame

2 comentarii la “INFORMATII LA ZI

Comentariile nu sunt permise.